Home | mail

Online rezervacija

rezervacija


BRODOGRADNJA

Naše Brodogradilište se nalazi u Sisku, Galdovačka ulica 4, odnosno nalazi se na 585+300 riječnom kilometru na rijeci Savi. Brodogradilište, uz opremljene radioničke prostore sačinjavaju kosi navoz za porinuće i izvlačenje plovnih objekata, horizontalni navoz za smještaj novogradnji ili objekata na remontu, kranska toranjska dizalica za opsluživanje prilikom izvođenja radova i tehnički pristan „Barbara“, koji služi za privez plovnih objekata, te manje remonte i popravke.


Navoz

Dimenzije horizontalnog dijela: 80 x 30 m

Dimenzije kosog dijela: 80 x 40 m

Nagib kosog dijela: 13º

Minimalni nivo rijeke: -200 cm

Oprema:

Pomoćni otvoreni radni prostor: 2.000 m²

Pomoćni otvoreni skladišni prostor: 4.500 m²

Lokacija : 585 + 300 rkm Save

mapa navoza

Kranska toranjska dizalica

Tehnički pristan „Barbara“

Radionice


Ukupno:1.000,00 m2