Home | mail

Online rezervacija

rezervacija


Zaštita okoliša

Brodogradilište općenito nije proizvodni pogon koji je ekološki opasan proces. Sam brod građen je i opremljen tako da zadovoljava stroge tehničke zahtjeve glede zaštite okoliša, tako da su zahvati u remontu broda, osobito dijelova koji su u vezi s potencijalnim zagađivačima (ulja, gorivo) usklađeni s propisima zaštite okoliša.

Zahvati demontaže i rastavljanja te defektaže i popravaka cjelina i uređaja koji su u vezi s uljima i gorivom moraju se odvijati na siguran način, a ostaci medija koji zagađuju moraju se zbrinuti na način kako je to propisano za zbrinjavanje tih tvari s brodova.


Unutrašnja plovidba regulirana je Zakonom o plovidbi unutarnjim vodama, a sposobnost broda za plovidbu Pravilima za tehnički nadzor brodova unutrašnje plovidbe Hrvatskog registra brodova. Prema Pravilima, Svjedodžba o sposobnosti za plovidbu svakom brodu potvrđuje se jednom godišnje pregledom stanja održavanja broda, a svakih pet godina se obnavlja temeljitim pregledom, ispitivanjima i probama, u pravilu na suhom (tzv. klasa broda). Pored toga, brodovi doživljavaju havarije trupa i podvodnih sklopova, između ostaloga i zbog općenito lošeg stanja i velike starosti.

Posebno je važno naglasiti da je opća sigurnost posade, tereta i broda, a osobito zaštita okoliša od onečišćenja s brodova, temeljni element unutrašnje plovidbe, vrlo precizno i strogo opisan i propisan i međunarodnim normama, koje obvezuju ili će do pristupa u Europsku uniju obvezati Republiku Hrvatsku.

Našim dugoročnim planom razvoja i poslovanja predvidjeli smo doprinijeti pripremama naše Države i Grada ulasku u Europsku uniju, u kojoj je unutrašnja plovidba visoko rangirana, razvijena grana gospodarstva. Prijevozi ljudi i roba rijekama ekološki su najprihvatljivije rješenje transporta, strateški u rangu s proizvodnjom ekološki čiste hrane i pitke vode. Hrvatska svojim rijekama, geografski upravo idealno smještenim duž glavnih tokova roba te rubno povezanim s prometnim čvorištima okolnih zemalja i regija, u bliskoj budućnosti može prevoziti i davati usluge prijevoza drugima u opsegu iznad europskog prosjeka. Nesumnjivo je da Brodocentar svojom djelatnošću, načinom rada i brigom u svim segmentima proizvodnog procesa daje značajni doprinos svemu.